Dušeci

Dušeci

Dobar dušek
Ne postoji univerzalan dušek, svako od nas ima različite potrebe za spavanjem.
Dobar dušek treba da zadovolji sledeće univerzalne činioce:
-da bude napravljen od što više prirodnih materijala,
-da bude dugotrajan (ima realne garantne rokove)
-da daje dobru potporu, da bude elastičan, udoban i prozračan.

Potpora – Znači da jezgro dušeka mora da daje dobro oslanjanje telu,da kičmu drži pravo i ravnomerno raspoređuje težinu tela.

Elastičan – Da prilikom pomeranja osobe u krevetu bude elastičan (odrastao čovek se u toku noći pomeri oko 50 puta).

Udoban – To se postiže različitim slojevima raznih savremenih materijala koji se nalaze oko jezgra dušeka (STANDARDNI SUNĐER, HR-PENA, MEMORY PENA, LATEKS…)

Prozračan – Da presvlaka bude napravljena od što više prirodnih materijala, jezgro dušeka što prozračnije.

Veličina
Dužina: Dušek treba da bude minimum 15cm duži od osobe koja spava na njemu.
Širina: Dušek ne sme biti uži nego kada legnete na njega stavite ruke ispod glave i raširite laktove (ako je bračni krevet u pitanju ne smete se dodirivati laktovima sa partnerom).
MOGUĆNOST PORUČIVANJA DUŠEKA PO VAŠOJ MERI!!!